پیشرو شیمی

پیشرو شیمی


محصولات / خدمات

استابلایزر لوله و اتصالات -

استابلایزر لوله و اتصالات

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

استابلایزرباریم - روی -

استابلایزرباریم - روی

بسته بندی : بشکه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

استابلایزر ورق یا فومیزه -

استابلایزر ورق یا فومیزه

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

استابلایزر قلع -

استابلایزر قلع

بسته بندی : بشکه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

استابلایزر پنل پی وی سی -

استابلایزر پنل پی وی سی

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

استابلایزر بهداشتی و پزشکی -

استابلایزر بهداشتی و پزشکی

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

استابلایزر چوب پلاست -

استابلایزر چوب پلاست

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

استابلایزر چرم مصنوعی -

استابلایزر چرم مصنوعی

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کیکر استابلایزر پتاسیم روی مایع -

کیکر استابلایزر پتاسیم روی مایع

بسته بندی : بشکه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

استابلایزرگرانول شیلنگ پی وی سی -

استابلایزرگرانول شیلنگ پی وی سی

بسته بندی : بشکه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

استابلایزرمایع کلسیم روی -

استابلایزرمایع کلسیم روی

بسته بندی : بشکه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

استابلایزرخمیری کلسیم روی -

استابلایزرخمیری کلسیم روی

بسته بندی : بشکه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

استابلایزر کامپاند مایع 910 -

استابلایزر کامپاند مایع 910

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

استابلایزرپروفیل در وپنجره -

استابلایزرپروفیل در وپنجره

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

گرانول پی وی سی نرم -

گرانول پی وی سی نرم

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

گرانول پی وی سی سخت -

گرانول پی وی سی سخت

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

پلاستی سایزر جایگزینdop -

پلاستی سایزر جایگزینdop

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

روغن سویای اپوکسی -

روغن سویای اپوکسی

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

استئارات روی -

استئارات روی

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

استئارات سدیم -

استئارات سدیم

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

استئارات آلومینیوم -

استئارات آلومینیوم

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

استئارات روی سبک -

استئارات روی سبک

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

استئارات کلسیم -

استئارات کلسیم

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

استئارات منیزیم -

استئارات منیزیم

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

استئارات باریم -

استئارات باریم

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

استئارات پتاسیم -

استئارات پتاسیم

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

استئارات کلسیم سبک -

استئارات کلسیم سبک

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

 اکسیدایز -

اکسیدایز

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

پلی اتیلن وکس -

پلی اتیلن وکس

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اسید استئاریک -

اسید استئاریک

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اپتیکال برایتنر -

اپتیکال برایتنر

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

دی اکسید تیتانیوم -

دی اکسید تیتانیوم

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کمک فرآیند  -

کمک فرآیند

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اصلاح کننده ضربه  -

اصلاح کننده ضربه

بسته بندی : کیسه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

پارافین وکس -

پارافین وکس

بسته بندی : بشکه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :مرتضی بیشه
وب سایت :http://pishrochem.com/
تلفن: 02122599873+03152373059+ 9 - 52374197 031
نمابر :02122599875+03152373059
آدرس: کارخانه :اصفهان -شهرک صنعتی مبارکه -خیابان ششم اصلی - پلاک ۷و۸

ارسال پیامبه بالا بروید